Způsoby léčby

Prostředí péče o hemofilii se v průběhu desetiletí dramaticky změnilo, stejně jako naše vědecké poznatky o hemofilii. Další informace o terapiích hemofilie a holistickém přístupu k léčbě.

Léčba hemofilie

Vědecký pokrok v našem chápání hemofilie znamená, že stále více lidí dostává správnou pomoc a léčbu, a že situace v oblasti péče o hemofilii se v průběhu desetiletí dramaticky zlepšila.

Léčba hemofilie je obecně známá jako „substituce faktoru“, což znamená, že je pacientovi podána koncentrovaná dávka srážecího faktoru – v závislosti na typu hemofilie, kterou má.

Standardem péče o všechny pacienty se závažnou hemofilií je pravidelná substituční terapie (profylaxe) srážecími faktory nebo jinými léky na zastavení krvácení, která je zahájena v raném věku (do 3 let). Nejnovější pokyny pro péči o hemofilii nedoporučují léčbu „podle potřeby“ jako dlouhodobou možnost léčby.

Proces srážení krve

Tvorba inhibitorů

Inhibitory představují značné obtíže při léčbě a péči o pacienty s hemofilií. Inhibitory vznikají, když má tělo imunitní odpověď na léčbu koncentráty srážecích faktorů a přípravky s rekombinantním faktorem, což znamená, že „standardní“ léčba se stává neúčinnou. Lékařská a vědecká komunita pokračuje v práci na prevenci vzniku inhibitorů a na stanovení nejlepšího způsobu léčby těch pacientů, u nichž se již inhibitory vyvinuly. Léčba zahrnuje:

  • K léčbě krvácivých epizod lze použít bypassy. Místo toho, aby nahradily chybějící faktor, obcházejí (neboli bypasují) faktory, které jsou blokovány inhibitory a pomáhají tělu vytvořit normální sraženinu.
  • Bispecifické protilátky jsou umělé proteiny, které jsou navrženy tak, aby napodobovaly funkci chybějícího faktoru. Spojují dva různé typy faktorů a pomáhají tak pokračovat v přirozeném mechanismu srážení.
  • Indukce imunologické tolerance (ITI) může přímo odstranit inhibitory z krve jedince, proces léčby však může trvat poměrně dlouho, několik měsíců až let.

Holistický přístup k léčbě

Existuje mnoho různých aspektů hemofilie. U lidí, kteří se léčí s hemofilií, existuje díky pokrokům v léčbě mnohem nižší riziko krvácení ve srovnání s léčbou v minulosti. Léčba hemofilie je nyní mnohem komplexnější a zaměřuje se na cvičení, fyzickou aktivitu a duševní zdraví. Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránku „Život s hemofilií“, kde najdete další informace o aktivitě, zdraví kloubů a duševním zdraví.

Individuální plán léčby bude vypracován s pomocí multidisciplinárního týmu zdravotníků. Pokud jste pečovatel nebo osoba žijící s hemofilií, a chcete se dozvědět více o léčbě, navštivte naši sekci „rozhovor s lékařem“, který vám pomůže vést rozhovor s týmem zdravotníků.

Literatura (v anglickém jazyce)

Srivasta A et al, Haemophilia. 2020;26 Suppl 6:1-158

Carcao M and Goudemand J, Inhibitors in Hemophilia: A primer, World Federation of Hemophilia Listopad 2018. Číslo 7.

World Federation of Hemophilia, eLearning Centres, What are Inhibitors, 2020. K dispozici na webu https://elearning.wfh.org/elearning-centres/inhibitors/#what_are_inhibitors [Zpřístupněn v lednu 2021]

Centres of Disease Control and Prevention, Inhibitors and Hemophilia. 2020

Oldenburg J, et al. N Engl J Medicine, 2017,377;9:809-818.

National Hemophilia foundation, Immune Tolerance 2020.  Dostupná na webu https://www.hemophilia.org/bleeding-disorders-a-z/overview/inhibitors/immune-tolerance [Zpřístupněn v lednu 2021]

Související stránky

Lékař a pacient

Lékař a pacient

Návštěva lékařů různých specializací může být znepokojující a můžete se cítit zahlceni. S ohledem na tuto skutečnost jsme vytvořili tohoto krátkého průvodce rozhovorem s lékařem.

Rodiče a pečující

Rodiče a pečující

Pokud jste zjistili, že vaše dítě trpí hemofilií, možná se potýkáte s řadou emocí. Podívejte se na naši stránku pro rodiče a pečující, kde najdete praktické rady.