Zásady ochrany osobních údajů

1. Informace, které shromažďujeme

1.1 Shromažďujeme informace, které nám pomáhají zdokonalovat naše webové stránky. Při vstupu na webovou stránku vás žádáme o souhlas se shromažďováním těchto informací. Veškeré informace shromažďované automaticky, na základě vašeho souhlasu, se ukládají v agregované podobě a nelze je využít k vaší identifikaci jako konkrétní osoby. 

 • Příležitostně vás můžeme požádat o informace, které někdy mohou být osobně identifikovatelné a soukromé. Z výše uvedeného důvodu lze informace námi shromažďované rozdělit do dvou hlavních skupin:

 • agregované statistické údaje o návštěvníkovi;

 • identifikovatelné osobní údaje. 

Agregované statistické údaje o návštěvníkovi nepropojujeme s identifikovatelnými osobními údaji.

Agregované statistické údaje o návštěvníkovi

Když navštívíte naše webové stránky www.menimehemofilii.cz, budeme automaticky shromažďovat obecné informace o vašem počítači a jeho umístění, jakož i o webových stránkách, odkud jste přišli, bude-li to relevantní. Tyto informace nemohou být použity k identifikaci vaší osoby. Tyto údaje se užívají pouze v agregované podobě a informují nás o tom, odkud naši návštěvníci přicházejí, na co se dívají, na co reagují a kde tráví většinu času.

Údaje, které shromažďujeme:

 • Souhlas s cookies (zda nám umožníte umístit soubory cookies na vašem počítači)

 • ID návštěvníka (poskytované cookies, které umístíme na vašem počítači,)

 • IP adresa (počítačová adresa na internetu pouze pro statistické účely)

 • Indikátor (tj. odkud jste přišli, např. google.com)

 • Lokalita, datum a čas návštěvy (např. Česká republika, 12.12.2021, 15:03)

 • Informace o zařízení, ze kterého jste stránku navštívili (např. operační systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, prohlížeč atd.);

 • Stahované soubory a obsah sdílený na sociálních sítích nebo jiných dostupných platformách (např. tlačítka pro sdílení)

Někdy o vás potřebujeme shromažďovat více osobních údajů. Některé oblasti/části našich webových stránek mohou vyžadovat, abyste se před přihlášením registrovali; můžeme po vás požadovat informace, jako např. váš věk a povolání tak, abychom lépe pochopili účel vaší návštěvy a mohli zkvalitnit vaše prohlížení jako návštěvníka našich stránek.

Pokud vás požádáme o jakékoli osobně identifikovatelné údaje, které mohou být použity k identifikaci Vás jako fyzické osoby, vždy si nejprve vyžádáme udělení souhlasu a vždy vám poskytneme vysvětlení, proč tyto informace shromažďujeme, jak je shromažďujeme, jak je uchováváme a jak s nimi budeme nakládat a využívat je.

2. Jak se údaje využívají

2.1 Osobně identifikovatelné údaje budeme shromažďovat a ukládat pouze pro účel uvedený během procesu shromažďování. Když zpracování vašich osobních údajů pro uvedený účel ukončíme, údaje odstraníme a zničíme, abychom tak zajistili vaše soukromí. 

3. Shromažďování citlivých údajů

3.1 Na těchto webových stránkách neshromažďujeme ani neuchováváme citlivé osobní údaje o vašem zdravotním stavu, etnickém původu, náboženském nebo politickém přesvědčení. Ve výjimečných případech, kdy usilujeme o shromáždění jiných citlivých údajů, budeme tak činit výhradně v souladu s aplikovatelnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

4. Ochrana dětí

4.1 Ochrana soukromí dětí je velmi důležitá. Společnost Novo Nordisk  nemá v úmyslu shromažďovat osobně identifikovatelné údaje od dětí (dítě je definováno jako člověk mladší 18 let) bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Děti by NEMĚLY poskytovat společnosti Novo Nordisk  osobně identifikovatelné údaje bez výslovného povolení jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

V náležitých případech budeme dětem ukládat, aby osobní údaje neposkytovaly. Pokud vaše dítě osobní údaje předá a vy byste chtěli, aby byly tyto údaje odstraněny, kontaktuje nás, prosím, na emailové adrese: infoline@novonordisk.com.

5. Jak zajišťujeme bezpečnost údajů

5.1 Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v nezbytném rozsahu. Shromažďované údaje se za žádných okolností neprodáváme třetím stranám.

6. Jak jsou údaje zpracovávány?

6.1 Jakékoliv osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být předávány mezinárodně v rámci globální organizace Novo Nordisk. Máme zavedeny závazné vnitřní směrnice, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany bez ohledu na to, kde se v globální organizaci Novo Nordisk  vaše osobní údaje nacházejí.

7. Zpřístupnění třetím stranám

7.1 Nikdy nebudeme předávat nebo prodávat osobně identifikovatelné údaje o našich návštěvnících třetí straně. Obecně budeme sdílet informace pouze s našim smluvními poskytovateli služeb a poradci. Abychom však mohli dodržovat zákonné povinnosti, na ochranu práv, majetku a bezpečnosti společnosti Novo Nordisk, jejích zaměstnanců a jiných osob nebo v případě, kdy prodáváme nebo likvidujeme kteroukoli část našeho podnikání nebo majetku, mohou být osobní údaje sdíleny. Jakékoli takové sdílení bude v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

8. Práva návštěvníka

8.1 Máte právo vědět, zda o vás uchováváme osobní údaje, a pokud ano, získat k těmto údajům přístup a požadovat jejich opravu, pokud jsou nepřesné. 

8.2 Máte také právo znát účel, či účely jejich využití a můžete vznést námitku proti používání vašich osobních údajů společností Novo Nordisk a požadovat vymazání těchto údajů. Pokud chcete získat přehled o svých osobních údajích nebo máte v tomto ohledu jakékoliv obavy, kontaktujte nás na privacy@novonordisk.com. 

9. Využívání souborů cookies

9.1  Cookie je jednoduchý textový soubor, který je uložen na vašem počítači nebo mobilním zařízení serverem webové stránky; pouze tento server bude moci načíst nebo přečíst obsah tohoto cookie. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Bude obsahovat některé anonymní informace, jako je jedinečný identifikátor a název webu a některé číslice a čísla. Umožňuje webové stránce zapamatovat si vaše preference – např. výběr jazyka.

9.2 Ve společnosti Novo Nordisk používáme soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom vám umožnili pohyb po stránce nebo poskytovali určité základní funkce. Soubory cookie používáme k vylepšení funkčnosti webu uložením vašich preferencí. Používáme také soubory cookie, které nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek, abychom vám poskytli lepší uživatelský zážitek.

 • Nezbytně nutné soubory cookie; Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je na tomto webu vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaši žádost, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

 • Výkonové soubory cookie; Výkonnostní cookies se používají na webových stránkách Novo Nordisk pro interní účely, aby nám pomohly poskytnout vám lepší uživatelskou zkušenost. Informace poskytnuté těmito soubory cookie nám pomáhají porozumět tomu, jak naši návštěvníci používají www.menimehemofilii.cz, abychom mohli vylepšit náš obsah.

 • Pixely sociálních médií; Pixely se používají k inzerci a přesměrování obsahu na sociálních sítích.

9.3 Více o cookies obecně se můžete dozvědět zde.  

10. Prohlášení o právech a závazcích

Obsah prezentovaný na webových stránkách Novo Nordisk je prezentován pouze pro informační účely.

Informační účely

Obsah prezentovaný na webových stránkách www.menimehemofilii.cz společnosti Novo Nordisk  je předkládán výlučně pro informační účely. Webové stránky vám neposkytují žádnou radu ani doporučení a neměli byste se na ně při jakémkoli rozhodování nebo jednání spoléhat. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na odborné poradce v příslušném oboru ohledně použitelnosti jakéhokoli konkrétního aspektu daného obsahu. Zejména pak žádný text uvedený na těchto webových stránkách nepředstavuje výzvu ani nabídku k investování nebo obchodování s cennými papíry Novo Nordisk  nebo obchodování s nimi. Dále jsou na těchto stránkách uvedeny vybrané informace o nemocích a jejich léčení. Tyto informace nejsou určeny jako lékařské rady a nenahrazují konzultaci se zdravotnickým odborníkem. Máte-li jakékoli zdravotní problémy či na ně máte podezření, měli byste se obrátit na svého praktického lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotních služeb.

Informace poskytované  „jak jsou“

Informace na těchto webových stránkách se poskytují „jak jsou“ a společnost Novo Nordisk  neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, ať již výslovné nebo implicitní, a to včetně mj. předpokládaných záruk jakosti, vhodnosti k určenému použití nebo neporušování. Společnost Novo Nordisk neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu co do úplnosti, přesnosti, včasnosti, dostupnosti, funkčnosti a dodržování platných právních předpisů. Použitím těchto webových stránek přijímáte riziko, že informace mohou být neúplné nebo nepřesné nebo nemusí odpovídat vašim potřebám nebo požadavkům.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Novo Nordisk  ani naši poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu na zdraví vzniklou v důsledku přístupu nebo nemožnosti přístupu na tyto webové stránky nebo z vašeho spolehnutí se na jakékoli informace na těchto stránkách uvedené. Společnost Novo Nordisk  se zříká jakékoli a veškeré odpovědnosti za přímou, nepřímou, náhodnou nebo následnou škodu, za náhradu škody plnící represívní funkci, a za zvláštní či jinou náhradu škody, ztracenou příležitost, ušlý zisk nebo za jakoukoli jinou ztrátu či škodu jakéhokoli druhu. Toto omezení zahrnuje náhradu škody nebo jakékoli viry, které mohou zasáhnout vaše elektronické zařízení.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Novo Nordisk  Mějte, prosím, na paměti, že neodpovídáme za žádná pravidla ochrany osobních údajů na těchto jiných stránkách, ani nad nimi nemáme kontrolu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na údaje shromažďované na webových stránkách www.menimehemofilii.cz. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na každých webových stránkách, které navštívíte a jež shromažďují osobně identifikovatelné údaje.

Webové stránky odkazující na nás

Společnost Novo Nordisk  nepropaguje webové stránky odkazující na stránky Novo Nordisk.  Společnost Novo Nordisk nenese odpovědnost za obsah uvedený na takových stránkách ani za kontrolu nad údaji, které se mohou uživatelé rozhodnout těmto stránkám poskytnout.

Změny

Společnost Novo Nordisk si vyhrazuje právo kdykoli a dle svého výhradního uvážení měnit, upravovat, nahrazovat či odstraňovat jakýkoli obsah těchto webových stránek nebo může omezit přístup k nim nebo ukončit jejich fungování.

Autorské právo a použití obsahu

Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Novo Nordisk a je chráněn autorskými právy. Ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga a výrobky zobrazené na těchto webových stránkách jsou chráněny po celém světě a žádné z uvedeného nelze využít bez předchozího písemného souhlasu společnosti Novo Nordisk.  Obsah těchto stránek můžete bez obav stahovat, avšak pouze pro svou vlastní potřebu, nikoli za účelem komerčního využití. Nejsou povoleny žádné úpravy ani další reprodukce tohoto obsahu. V opačném případě nesmí být obsah žádným způsobem kopírován ani využíván.

Použití dotazů a komentářů

Jakékoli dotazy, komentáře, návrhy nebo jiná sdělení včetně jakýchkoli nápadů, vynálezů, konceptů, technických postupů nebo know-how, které můžete postoupit na těchto webových stránkách nebo společnosti Novo Nordisk, a to elektronicky nebo jinými prostředky, nepodléhají mlčenlivosti a stávají se majetkem společnosti Novo Nordisk , která je může bez omezení jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem využívat včetně vývoje, výroby a/nebo marketingu zboží nebo služeb.

Rozhodné právo

Váš přístup k těmto internetovým stránkám, jejich užívání a obsah se řídí českým právem a vykládá se v souladu s ním.

11. Na koho se obrátit

11.1 Kontaktujte nás pokud:

 • máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo jiných oznámení o ochraně osobních údajů na této webové stránce

 • chcete získat přehled o jakýchkoli osobních údajích o vás uchovávaných, popř.

 • máte jakékoli obavy ohledně používání vašich osobních údajů společností Novo Nordisk

11.2 Kontaktujte nás prosím prostřednictvím privacy@novonordisk.com.