Časté dotazy ohledně elektivní ortopedické operace (EOS)

Otázka: Jsem já nebo můj blízký způsobilý k elektivní ortopedické operaci?

Odpověď: Existuje mnoho kritérií pro posouzení, kdo může být způsobilý pro EOS. V závislosti na míře bolesti a postižení, jakož i na očekávaném zlepšení po plánovaném chirurgickém zákroku, rozhodne tým poskytující péči, pacient a jeho rodina. U osob s hemofilií a inhibitory je rovněž nezbytné osobní posouzení rizika na základě anamnézy pacienta.

Otázka: Mám inhibitory, mohu zvážit elektivní ortopedickou operaci (EOS)?

Odpověď: V porovnání s lidmi bez inhibitorů jsou lidé s inhibitory vystaveni zvýšenému riziku krvácení a často mají vyšší úroveň poškození kloubů a tím i nižší kvalitu života, což může vyžadovat elektivní ortopedickou operaci.

Přestože pacienti s inhibitory mají zvýšené riziko krvácení v průběhu perioperačního období, pokrok v našich znalostech a zkušenostech s hemostatiky, která dokáží kontrolovat krvácení během chirurgického zákroku, učinil z  elektivní ortopedické operace reálnou možnost. U pacientů s hemofilií s inhibitory je nyní možný chirurgický zákrok (ortopedický a neortopedický), což vede ke zlepšení kvality života těchto pacientů.

Otázka: Jaký typ anestezie mi bude podán?

Odpověď: V závislosti na typu operace určíte vy a váš tým anesteziologů typ anestezie, který je pro vás nejlepší. Během zákroku můžete být plně uspán/a (celková anestezie) nebo můžete být při vědomí a mít znecitlivělé pouze některé částí těla (lokální anestezie).

Otázka: Jsou pacienti infikovaní virem lidské imunodeficience (HIV) a/nebo virem hepatitidy C (HCV) způsobilí pro operaci?

Odpověď: Pokud jste séropozitivní na HIV a/nebo HCV a trpíte bolestivou artritidou a zhoršenou kvalitou života, může váš hematolog a multidisciplinární tým zvážit provedení EOS, abyste si ulevili od bolesti a zlepšili kvalitu života. Vzhledem k vyšší míře komplikací a pooperačnímu riziku infekce je třeba při rozhodování o provedení EOS vždy zohlednit váš celkový imunologický stav a váš věk.

Otázka: Jak dlouho trvá celý zákrok EOS?

Odpověď: Typ EOS určuje, jak dlouho bude zákrok trvat; většina zákroků však netrvá déle než několik hodin. Úplná náhrada kloubu (artroplastika) bude trvat přibližně 2 hodiny; pacient však bude muset zůstat v nemocnici přibližně 2 týdny, případně déle. Některé operace mohou trvat i kratší dobu, například chirurgická synovektomie trvá obvykle 60–90 minut a vyžaduje  několikadenní nebo několikatýdenní pobyt v nemocnici.

Otázka: Pokud uvažuji o zákroku EOS, co mám říci svému zaměstnavateli nebo učiteli ve škole? 

Odpověď: Pokud uvažujete o zákroku EOS, budete muset mít na paměti čas potřebný pro zotavení. Některé operace vyžadují několikadenní až několikatýdenní hospitalizaci, fyzioterapii a rehabilitaci. Vaše zdravotní sestra vám pomůže získat lékařské potvrzení, které můžete předložit svému zaměstnavateli nebo vzdělávací instituci. 

Literatura (v anglickém jazyce)
  • Novo Nordisk, EOS in People with Haemophilia, 2013
  • Raffini L, et al. Br J Haematol. 2007;136:777-787
  • Morfini M, et al. Haemophilia. 2007;13:606-612
  • Hooty WK. Semin Hematol. 2008;45(Dodatek 1):S42-49
  • Teitel JM, et al. Haemophilia. 2009;15:227-239
  • Rodriguez-Merchan EC, et al. Haemophilia. 2010;16:84-88
  • Rodriguez-Merchan EC. Haemophilia. 2006;12 Suppl 3:90-101
  • Srivastava A, et al. Haemophilia. 2020;26 Suppl 6:1-158
  • Hanley J, et al. Haemophilia. 2017;23:511-520
  • Escobar MA et al. Haemophilia. 2018;24:693-702

Související stránky

Příprava na operaci

Příprava na operaci

Seznamte se s úlohou týmu zdravotníků a s tím, jakou mají roli při přípravě na operaci.