Co je elektivní ortopedická operace (EOS)?

U lidí s hemofilií se někdy mohou objevit krvácení do kloubů, zejména do cílových  kloubů, jako jsou kolena, lokty a kotníky. Pokud k tomuto krvácení do kloubu dojde vícekrát, může dojít k poškození a degradaci kloubu, což může potenciálně vést k artropatii nebo „artritickému poškození“, a zde by byl chirurgický zákrok vhodný. V následujícím videu najdete více informací o artropatii.

Elektivní ortopedická chirurgie neboli „EOS“ může odkazovat na širokou škálu chirurgických zákroků, od méně invazivní malé chirurgie, jako je odstranění tekutiny z kloubu, až po potenciální náhradu kloubu. Elektivní znamená, že se tento typ operace plánuje, spíše než aby se prováděl akutně. EOS může mít řadu výhod, jako například pomoc při mobilizaci kloubů a snížení bolesti spojené s kloubem, což v konečném důsledku zlepšuje kvalitu života.

Je důležité mít na paměti, že EOS je rozhodnutí mezi osobou žijící s hemofilií a týmem zdravotníků. S novými možnostmi léčby je naděje, že EOS nebude zapotřebí; pokud však bude, doufáme, že vám tyto stránky mohou poskytnout dostatek informací a podpory na to, abyste mohli vést otevřenou diskusi se svým týmem zdravotníků o EOS.

Typy elektivní ortopedické chirurgie (EOS)

Existuje několik různých typů EOS, od odstraňování přebytečné tekutiny z kloubu až po operaci kloubní náhrady. Následující informace slouží pouze pro informační účely. O typu postupu EOS rozhodne  multidisciplinární tým na základě individuální situace.

Aspirace kloubu (artrocentéza)

Někdy lze provést „aspiraci“ neboli odstranění tekutiny z kloubů, aby se zmírnila bolest spojená s opakovaným krvácením do kloubů v loktech, kolenech nebo kotnících. Zahrnuje odstranění tekutiny přímo z kloubů jehlou a tekutina se natáhne do stříkačky (je provedena aspirace). Tento zákrok lze obvykle provést ambulantně s použitím lokálního anestetika. Zákrok by měl trvat asi 5–10 minut.  Aspirace kyčle nebo ramene jsou však považovány za ortopedické zákroky a musí být provedeny v anestezii na operačním sále.

Synovektomie a synoviortéza

Prostor uvnitř kloubu je obklopen membránou nazývanou synovium a je naplněn lubrikantem nazývaným synoviální tekutina. Opakované krvácení do kloubu znamená, že kloub může dosáhnout stavu chronického zánětu (synovitidy), který zvyšuje riziko krvácení. Oteklou membránu (synovium) lze odstranit, aby se snížila četnost a intenzita krvácení do kloubu. To lze provést synoviortézou nebo synovektomií. Synoviortéza je nechirurgické odstranění oteklé membrány (synovia) pomocí chemických nebo radiologických infuzí. Chemická nebo radioaktivní sloučenina bude vstříknuta do kloubu. Synovektomie je chirurgické odstranění oteklé membrány (synovia).

Totální kloubní náhrada (artroplastika)

Totální kloubní náhrada neboli „artroplastika“ zahrnuje odstranění poškozené kosti a kloubní tkáně a náhradu kovovými, keramickými nebo plastovými protézami; jsou však obvykle zapotřebí pouze pro závažné bolesti nebo postižení. Totální kloubní náhrada je chirurgický zákrok, který vyžaduje rehabilitační program a preventivní opatření, aby se zabránilo infekci. Zákrok vyžaduje pobyt přibližně dva týdny v nemocnici a provádí se v celkové anestezii. Během pobytu v nemocnici jsou sledovány hladiny faktorů pro kontrolu krvácivých epizod a je poskytován program individuální fyzioterapie. 

V následujícím videu najdete více informací o různých chirurgických zákrocích. Pokud si také chcete přečíst podrobnosti o jakýchkoli postupech, stáhněte si brožuru EOS.


Jaké jsou přínosy a rizika elektivní ortopedické chirurgie (EOS)?

Mnoho lidí, kteří trpí hemofilií, se obává rizik EOS do té míry, že jim to může bránit ve zvážení operace.

Je přirozené zvážit rizika každé operace. EOS však může poskytnout řadu pozitivních výsledků a přínosů a bezpečnost operace byla široce studována.

Váš tým zdravotníků s Vámi prodiskutuje veškerá potenciální rizika a přínosy během konzultace.

Může být pro mě nebo mého blízkého indikována elektivní ortopedická operace (EOS)?

Týkají se vás nebo vašich blízkých některé z níže uvedených potíží? Pokud ano, obraťte se na tým zdravotníků.

 • Krvácení do kloubů je časté, obvykle však není hlavním důvodem operace.  
 • Jiné možnosti (např. odpočinek, dlahy, pomůcky pro podporu mobility) jste vyzkoušeli, ale nepomohly vám zmírnit bolest. 
 • Bolest vám ztěžuje spánek.
 • Zkoušeli jste různé léky na bolest, ale nepomáhají zmírnit vaši bolest, případně léky na bolest, které dříve fungovaly, již nejsou účinné.
 • Bolest a ztráta funkce snižuje vaši schopnost postarat se o sebe v každodenním životě, jako je mytí a oblékání.

Další informace

Chcete-li získat další informace nebo podporu k některým z bodů prodiskutovaných na této stránce, můžete si stáhnout informace o chirurgickém zákroku. 

Literatura (v anglickém jazyce)
 • Novo Nordisk, EOS in People with Haemophilia, 2013
 • Rodriguez-Merchán EC. EFORT Open Rev 2019;4:165-173
 • Rodriguez-Merchan EC. Semin Hematol. 2008;45:S58-63
 • Luck JV Jr et al. J Am Acad Orthop Surg. 2004;12:234-245
 • Dekoven M et al. J Med Econ. 2012;15:305-312
 • Escobar MA et al. Haemophilia. 2018;24:693-702

Související stránky

Příprava na operaci

Příprava na operaci

Seznamte se s úlohou týmu zdravotníků a s tím, jakou mají roli při přípravě na operaci.

Časté dotazy

Časté dotazy

Přečtěte si některé často kladené otázky týkající se elektivní ortopedické operace (EOS).