Známky, příznaky a diagnóza

Zjistěte a porozumějte tomu, jak rozpoznat příznaky hemofilie a objevte vědecké poznatky o diagnostice hemofilie.

Příznaky hemofilie

Hemofilie je celoživotní vrozené onemocnění, které se obvykle projevuje od narození, což znamená, že první známky nemoci se často objeví ve velmi mladém věku, zejména je tak tomu v závažných případech. Ať už se jedná o hemofilii A nebo hemofilii B, příznaky onemocnění jsou obecně stejné a zahrnují:

 

Časné příznaky krvácení do kloubů u dětí ve velmi mladém věku jsou klíčovým ukazatelem těžké hemofilie

Míra krvácení závisí na závažnosti hemofilie u dané osoby. Například lidé s lehkou hemofilií mohou mít problémy s krvácením až po operaci nebo úrazu. U lidí s těžkou hemofilií však může dojít ke krvácení do kloubů a svalů nebo dokonce do orgánů. 

Příznaky hemofilie u dětí

  • krvácení do měkkých tkání a intramuskulární krvácení,
  • krvácení spojené s lékařským zákrokem, např. obřízkou nebo vpichem do paty krátce po narození,
  • krvácení z úst nebo nosu,
  • krvácení do hlavy (pokožky hlavy nebo mozku) po obtížném porodu,
  • neobvyklé vystouplé modřiny nebo velké množství modřin. 

Pokud dítě není diagnostikováno těsně po narození, může si rodina všimnout neobvyklých modřin spojených s lezením nebo učením se stát.

Těžká hemofilie se obvykle projeví velmi brzy, je tedy často diagnostikována v prvních letech života. U lidí s lehčími formami může být hemofilie diagnostikována až v pozdějším věku.

Stanovení diagnózy hemofilie

Hemofilie se diagnostikuje odběrem vzorku krve a změřením hladiny faktorů v krvi. Test na hemofilii A zjišťuje hladiny aktivity faktoru VIII. Test na hemofilii B zjišťuje hladiny aktivity faktoru IX. Pokud se v rodině hemofilie vyskytla, lze testování provést ještě před narozením dítěte.

Někteří rodiče s hemofilií v rodinné anamnéze možná nebudou chtít podstoupit prenatální testování kvůli souvisejícím rizikům a místo toho vyhledají genetické poradenství.

Genetické poradenství je proces, který pomáhá lidem pochopit a přizpůsobit se lékařským, psychologickým a rodinným důsledkům genetického podílu na onemocnění. Součástí tohoto procesu je:

  1. Interpretace rodinné a lékařské anamnézy za účelem posouzení pravděpodobnosti výskytu nebo recidivy onemocnění.
  2. Vzdělávání o dědičnosti, testování, léčbě, prevenci, zdrojích a výzkumu.
  3. Poradenství na podporu informované volby a přizpůsobení se riziku nebo stavu.

Hlavním cílem genetického poradenství je pomoci pacientům využít genetické informace důležité pro rozhodování o jejich zdraví a umožňuje lidem porozumět zdravotním, psychologickým a rodinným důsledkům genetického aspektu jejich onemocnění a přizpůsobit se jim.

Literatura (v anglickém jazyce)

Srivasta A et al, Haemophilia. 2020;26 Suppl 6:1-158

Centres of Disease Control and Prevention, Diagnosis of Hemophilia . Dostupné na webu https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/diagnosis.html [Zpřístupněn v lednu 2021]

World Federation of Hemophilia. Introduction to Hemophilia, Symptoms and Diagnosis. 2020. Dostupné na webu https://elearning.wfh.org/elearning-centres/introduction-to-hemophilia/#symptoms_and_diagnosis_hemophilia Zpřístupněn v lednu 2021.

Alabek M, Mohan R a Raia MH. Genetic Counselling for Hemophilia. World Federation of Hemophilia, červenec 2015, Číslo 25. 

HQ20CH00020

Související stránky

Lékař a pacient

Lékař a pacient

Návštěva lékařů různých specializací může být znepokojující a můžete se cítit zahlceni. S ohledem na tuto skutečnost jsme vytvořili tohoto krátkého průvodce rozhovorem s lékařem.

Rodiče a pečující

Rodiče a pečující

Pokud jste zjistili, že vaše dítě trpí hemofilií, možná se potýkáte s řadou emocí. Podívejte se na naši stránku pro rodiče a pečující, kde najdete praktické rady.